Dodany: 2013-01-07 08:44:35

 

Bony skarboweInstrumenty rynku dłużnego są bardzo mnogie. Można je podzielić według kryterium czasu na długoterminowe i krótkoterminowe. Długoterminowe to np. obligacje a do grona krótkoterminowych możemy zaliczyć bony skarbowe, nimi obraca się także na rynku pieniężnym.

 

Bony skarbowe mają niskie oprocentowanie tak jak i obligacje i w dodatku mają termin zapadalności do roku, przeważnie jest to kwartał lub pół roku. Klienci biuro rachunkowe szczecin doważają swoje portfele inwestycjami w bony skarbowe. Jest to strategia równoważenia ryzyka, lub zabezpieczenia portfela, tylko profesjonalni inwestorzy się jej podejmują.

 

Ma ona bardzo duże znaczenie dla większości osób, bez odpowiedniego zarządzania portfelem nie jesteśmy w stanie zdywersyfikować ryzyka i tak go rozłożyć by portfel był doskonale zbilansowany. Dokładne przeprowadzanie analiz i sterowanie swoimi pozycjami ma sens tylko wtedy kiedy znamy się na tym bardzo dobrze. Bony skarbowe to instrument dodatkowy do naszego portfela przekonuje szef biuro rachunkowe szczecin..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Bony skarbowe
Nick: