Dodany: 2013-01-07 08:44:35
images/458px-Info_zoom_icon.svg.png8a630.png Instrumenty rynku dłużnego są bardzo mnogie. Można je podzielić według kryterium czasu na długoterminowe i krótkoterminowe. Długoterminowe to np. obligacje a do grona krótkoterminowych możemy zaliczyć bony skarbowe, nimi obraca się także na rynku pieniężnym.

Dodany: 2013-01-07 08:42:56
images/450px-Green_exclamation_mark.svg.png78c19.png Rząd ma problemy z długiem publicznym, który musi jakoś pokryć czyli sfinansować. Ma co do tego celu kilka podstawowych narzędzi, mianowicie są to instrumenty rynku długu do jakich zaliczyć można takie instrumenty jak: bony skarbowe, obligacje skarbu państw, kredyty zagraniczne itp.

Dodany: 2013-01-07 08:41:18
images/450px-Blue_question_mark.svg.png107cf.png Za posiadanie akcji możemy otrzymać pewne wynagrodzenie. Może nim być np. dywidenda, to nic innego jak udział w zyskach jakie firma wypracowała przez lata lub w danym roku. Prawo do dywidendy mają akcjonariusze, którzy kupili akcje spółki przynajmniej na trzy dni przed jej wypłatą.

Dodany: 2013-01-07 08:37:27
images/310px-Chat_bubbles.svg.png67ddf.png Podatki to to co sprowadza do biuro rachunkowe szczecin klientów. A biuro rachunkowe szczecin ma ich całe mnóstwo, liczba osób tym zainteresowanych stale rośnie. Podatek to obciążenia nakładane na obywateli i firmy przez państwo w celu opłacenia kosztów działania państwa oraz sfinansowania inwestycji publicznych.

Dodany: 2013-01-07 08:33:27
images/300px-Stop_hand_caution.svg.png085fd.png Handel jest tym działem gospodarki, który napędza wiele innych. Jego rozwój wpływa bardzo pozytywnie na całą gospodarkę, toteż nie powinien być ograniczany ani hamowany. Stąd też dążenia na całym świecie do tego by handel był jak najbardziej wolny.